Friday, November 12, 2010

“Demi Dzat yang diriku ada ditangan-Nya,

tiadalah Allah menentukan sesuatu keputusan kepada hamba-Nya yang mukmin melainkan akan membawa kebaikan kepadanya…”

(Hadis Riwayat Muslim)

couple...HARAM???